Guangzhou Dardankings Audio Equipment Co., Ltd

Add: No. 98 San Dong avenue, Hua Du Zone, Guang Zhou city, Guang Dong Province, China.

Tel: +86 20 36881666 

Fax: +86 20 86965888 Ext: 890

Emai:Queenie@dardankings.com